Dit is de privacyverklaring van Wiette Weet Wat. Wij zitten in de omgeving van Amsterdam. In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doeleinden. Ook leg ik uit welke rechten je kunt uitoefenen.

Wat is het algemene privacy beleid van Wiette Weet Wat?

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Wiette Weet Wat verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je contact met mij hebt opgenomen, bijvoorbeeld via mijn via e-mail en nieuwsbrief. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die ik (laat) plaatsen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik in ieder geval verwerk:

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens met mij te delen. Maar: ik kan mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die wij gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met je te sluiten of om jou de nieuwsbrief te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerk ik gegevens en op welke grondslagen?

Wiette Weet Wat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ik verwerk je gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat mij dat dan weten. Ik zal nogmaals jouw belangen en mijn belangen wegen.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Wiette Weet Wat bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Webformulieren

De persoonsgegevens die je mij hebt gestuurd om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, blijven zolang jij of ik je niet afmeld.

Deel ik deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Wiette Weet Wat deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. We sluiten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij bieden. En wees gerust, Wiette Weet Wat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveilig ik deze gegevens?

Wiette Weet Wat beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

Welke rechten heb je met betrekking tot Persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wiette Weet Wat. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@wietteweetwat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, dan verzoek ik jou dit zo snel mogelijk bij mij te melden. Uiteraard hoop ik hier samen uit te komen. Wiette Weet Wat wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacy beleid van Wiette Weet Wat wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Ik behoud mij dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie november 2020